{{failed_fields.email}}
{{failed_fields.pin}}
Sebanyak 6 Digit
{{failed_fields.captcha}}
{{failed_fields_register.email}}
{{failed_fields_register.no_ktp}}
Sebanyak 16 Digit
{{failed_fields_register.captcha}}
Sukses Terdaftar PIN anda adalah {{new_pin}}
{{failed_fields_lupa.email}}
{{failed_fields_lupa.no_ktp}}
{{failed_fields_lupa.tempat_lahir}}
{{failed_fields_lupa.tanggal_lahir}}
{{failed_fields_lupa.captcha}}
Pemulihan PIN Berhasil Kami telah mengirimkan PIN ke email anda. Silahkan buka email anda.